پاورپوینت فصل سوم الزامات محیط کار شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش دوره دوم متوسطه(محیط وقوانین کار)


پاورپوینت فصل سوم الزامات محیط کار شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش دوره دوم متوسطه(محیط وقوانین کار) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 33اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب  و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است. قسمتی از متن: قانون کار چیست؟ همان گونـه  کـه از دروس تعلیمـات اجتماعـی  آموخته اید ، زندگـی و  فعالیت های  گروهی و اجتماعـی دارای بایدهـا و نبایدهایی اسـت کـه کلیه اعضای آن گروه یـا اجتماع، باید آنهـا را رعایـت کنند. بـه این بایدهـا و نبایدها، قانون گفته  می شـود . فعالیـت در محیـط کار نیـز دارای قوانینـی اسـت که افراد شـاغل در آن محیـط، باید به آن توجـه داشـته باشـند و آنهـا را رعایت کنند. به ایـن قوا …

پاورپوینت درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم (باز تولید هویت اجتماعی)


پاوپاورپوینت درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم (باز تولید هویت اجتماعی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 15اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب  و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است قسمتی از متن: زنبورهای عسلی که در یک کندو با هم زندگی می‌کنند، به صورت غریزی وظایف خود را می‌دانند و انجام می‌دهند. مورچه‌ها هم وظایف خود را به طور غریزی انجام می‌دهند اما انسان برخلاف موجودات دیگر به صورت غریزی نمی‌داند که چه موقعیتی در جامعه دارد و در این موقعیت چه وظایفی بر عهدۀ اوست. پس، باید آگاهانه موقعیت اجتماعی خود، یعنی جایگاه خود را در جامعه بشناسد، حقوق و تکالیف خود را یاد بگیرد و با عمل به آنها، به هویت اجتماعی خود شکل دهد …

پاورپوینت درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم (تحولات هویتی جامعه )


پاورپوینت درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم (تحولات هویتی جامعه ) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 15اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب  و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است. قسمتی از متن: هویت اجتماعی افراد محصول عضویت گروهی آنهاست؛ برای مثال شهری، روستایی و عشایری بودن ما، نتیجۀ عضویتِ ما در یک شهر، روستا یا ایل است. هر جامعه‌ای هم هویت خاصی دارد که از آن با عنوان هویت فرهنگی آن جامعه یاد می‌شود.هویت فرهنگی هر جامعه براساس عقاید و ارزش‌های اجتماعی آن شکل می‌گیرد؛ یعنی، هرگاه اعضای یک جامعه، عقاید و ارزش‌هایی را بپذیرند و به رسمیت بشناسند، هویت فرهنگی آن جامعه پدید می‌آید.هویت اجتماعی افراد در پرتو هویت فرهنگ …

پاورپوینت درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم (بعد فرهنگی هویت ایرانی )


پاورپوینت درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم (بعد فرهنگی هویت ایرانی ) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 15اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب  و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است. قسمتی از متن: افراد معمولا خود را با ویژگی‌هایی مانند نام، سن، شغل، ثروت، قدرت، تبار خانوادگی، مهارت‌ها، علایق، هنرها، دانش، خُلق، ایمان و اعتقاد می‌شناسند و به دیگران معرفی می‌کنند.گروه‌ها، اقوام، ملت‌ها و امت‌ها نیز خود را با ویژگی‌هایی همچون سرزمین، فرهنگ، تاریخ، جمعیت، اقتصاد و سیاست می‌شناسند و به دیگران معرفی می‌کنند. ایران و ایرانی با چه ویژگی‌هایی شناخته می‌شوند؟ شما ایران و ایرانی را با چه ویژگی& …

پاورپوینت درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم (بعد سیاسی هویت ایرانی)


پاورپوینت درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم (بعد سیاسی هویت ایرانی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 17اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب  و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است. قسمتی از متن: جامعه علاوه بر هویت فرهنگی از هویت سیاسی نیز برخوردار است؛ یعنی در معرفی یک جامعه به ویژگی‌های سیاسی آن جامعه نیز اشاره می‌شود. نوع نظام سیاسی یکی از این ویژگی‌هاست. در واقع، جوامع با پذیرش نظام‌های سیاسی متفاوت، هویت‌های سیاسی متنوعی پیدا می‌کنند.آیا می‌توانید چند نوع نظام سیاسی را نام ببرید؟ آیا می‌دانید جوامع از نظر هویت سیاسی چه انواعی دارند؟به نظر شما، هویت سیاسی و هویت فرهنگی یک جامعه چه نسبتی با یکدیگر دارن …

پاورپوینت درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم (ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایرانی)


پاورپوینت درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم (ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایرانی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 24اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب  و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است. قسمتی از متن: در معرفی جوامع به ویژگی‌های جمعیتی و اقتصادی آنها اشاره می‌شود. می‌دانید چرا؟ جوامع هویت جمعیتی و اقتصادی دارند و از این رو در معرفی آنها به ویژگی‌های جمعیتی و اقتصادیشان نیز اشاره می‌شود.جمعیت هر جامعه بخشی از هویت آن جامعه محسوب می‌شود. اندازۀ جمعیت و جوان یا پیر بودن، روستایی یا شهری بودن، بیکار یا شاغل بودن آنها از جمله ویژگی‌های جمعیتی یک جامعه است. چه ویژگی‌های دیگری نشان دهندۀ هویت جمعیتی یک جا …

تحقیق کم خونی فقر آهن


                تحقیق کم خونی فقر آهن فرمت فایل : ورد- word قابل ویرایش تعداد   صفحات :   13    صفحه فهرست مطالب: کم خونی فقر آهن چیست؟ علت کم خونی فقر آهن چیست؟ علائم کم خونی فقر آهن چیست؟ چگونه کم خونی فقر آهن تشخیص داده می شود؟ آزمایش های تکمیلی خون درمان کم خونی فقر آهن مکمل های آهن چگونه بدن آهن را جذب می نماید؟ غذاهای حاوی مقادیر فراوان آهن كم خونی فقر آهن در دوران حاملگی چه چیزی به جذب آهن در بدن كمك می كند؟ چه عواملی با جذب آهن تداخل دارند؟ رژیم غذایی در کم خونی فقر آهن بخشی از متن : کم خونی فقر آهن کم خونی فقر آهن، اغلب طی یک معاینه طبی و از طریق یک آزمایش خون که میزان هموگلوبین و آهن خون را می سنجند آشکار می گردد.       کم خونی فقر آهن چیست؟ شایعترین علت کم خونی ، فقر آهن می باشد. آهن جهت ساخت هموگلوبین لازم است. آهن اکثراً درون هموگلوبین ذخیره می شود و حدود ۳۰ درصد از آهن نیز در فریتین و هموسیدرین مغز استخوان ، طحال و کبد ذخیره می گردد. علت کم خونی فقر …

دانلود پاورپوینت کامل و آماده هویت اجتماعی پایه دوازدهم


پاورپوینت درس اول هویت اجتماعی دوازدهم (کنش های ما)12 اسلاید پاورپوینت درس دوم هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی) 13اسلاید پاورپوینت درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم(جامعه و فرهنگ) 16اسلاید پاورپوینت درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم(ارزیابی فرهنگ ها) 18اسلاید پاورپوینت درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم (هویت فردی و اجتماعی) 14اسلاید پاورپوینت درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم (باز تولید هویت اجتماعی) 15اسلاید پاورپوینت درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم (تحولات هویتی جامعه ) 15اسلاید پاورپوینت درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم (بعد فرهنگی هویت ایرانی )15اسلاید پاورپوینت درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم (بعد سیاسی هویت ایرانی)17اسلاید پاورپوینت درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم (ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایرانی)24اسلاید فقط و فقط 10 هزار تومان   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیر …

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه پنجم دبستان(سرود ملی)


پاورپوینت درس ششم فارسی پایه پنجم دبستان(سرود ملی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 13اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب  و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است. قسمتی از متن:   پرچم سه رنگ و زیبای ایران به اهتزاز در آمد و همراه آن، سرود ملی نواخته شد:   «سرزد از اُفق، مهر خاورانفروغ دیده‌ٔ حق باورانبهمن، فرِّ ایمان ماست. پیامت ای اماماستقلال، آزادی، نقش جان ماست.شهیدان، پیچیده در گوش زمان فریادتانپاینده، مانی و جاودانجمهوری اسلامی ایران»     مناسب برای معلمان , دانش آموزان و اولیای گرامی با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید     اگرمشکلی در خرید داشتین میتونی …

تحقیق در مورد سل


                تحقیق در مورد سل فرمت فایل : ورد- word قابل ویرایش تعداد   صفحات :   10    صفحه فهرست مطالب: توضيح‌ كلي علائم‌ شايع‌ علل پيشگيري درمان بخشی از متن : ‌سل‌ عبارت‌ است‌ از يك‌ عفونت‌ باكتريايي‌ مسري‌ حاد يا مزمن‌ كه‌ به ‌طور اوليه‌ ريه ‌ها را درگير مي ‌كند ولي‌ ممكن‌ است‌ به‌ ساير اعضا گسترش‌ يابد. سل‌ دوران‌ كودكي‌ معمولاً محدود به‌ قسمت‌ مياني‌ ريه‌ ها است‌ ولي‌ ممكن‌ است‌ گسترش‌ يافته‌، مننژيت‌ ايجاد كند. سل‌ در بزرگسالان‌ معمولاً كليه‌ و ريه ‌ها را درگير مي‌ كند. سل‌ زماني‌ تحت‌ كنترل‌ بود ولي‌ عمدتاً به‌ خاطر ايدز، فقر و سوء مصرف‌ الكل‌ و ساير داروها مجدداً ظهور كرده‌ است.‌ علائم‌ شايع‌ مراحل‌ اوليه:‌ بدون‌ علامت …